EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Encuentra el camino a tu futuro

START-UP PROMOTION FOR ENTREPRENEURIAL RESILIENCE

SuperSUPER - Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience

SUPER ZHODNOCENÍ KRITICKÝCH FAKTORŮ ÚSPĚCHU A NEÚSPĚCHU


SUPER provede podrobné mapování modelů business inkubace na univerzitách s cílem identifikovat kritické faktory úspěchu a neúspěchu, hnací síly a bariéry podnikatelské podpory a jejich systematického ukotvení. Cílem je identifikace toho, co funguje a jaké postupy jsou vhodné při zakládání systému podnikatelské podpory pro univerzitní studenty.

Downloads:


Seznam zdrojů

Stručné souhrny klíčových článkůZpráva ke Kritickým faktorům úspěchu a neúspěchu – Část 1: Podrobná rešerše literatury
Zpráva ke Kritickým faktorům úspěchu a neúspěchu – Část 2: Výzkumná zpráva


Doplňkové materiály a zdroje

Country Profiles:

Country profile UK
Country profile Spain
Country profile Belgium
Country profile Italy
Country profile Slovakia
Country profile Czech Republic

Super PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt byl financován za podpory Evropské komise. Tento web a jeho obsah reflektují názory jeho autorů a komise nenese odpovědnost za jakékoli užití informací zde uvedených.

Esamus +