EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Encuentra el camino a tu futuro

START-UP PROMOTION FOR ENTREPRENEURIAL RESILIENCE

Super

PROJEKT SUPER

Hlavním cílem projektu SUPER je vytvořit materiály pro univerzitní inkubátory, a tím podpořit studenty, kteří uvažují o podnikání jako možné kariérní volbě. Výstupem projektu jsou materiály pro pracovníky univerzit a manažery inkubátorů, které jim pomohou s podporou podnikavosti studentů a založením inkubačních a akceleračních programů. Informace vytvořené v rámci projektu pomohou univerzitám i privátním centrům podnikání nastavit efektivní inkubační a akcelerační programy pro nadějné podnikatele.


TOOLKIT (SADA NÁSTROJŮ) PRO MANAŽERY INKUBÁTORŮ

SUPER reaguje na roztříštěnost systémů na podporu podnikání na vysokých školách, na kterou poukazuje Evropská komise.


ŘEŠENÍ FORMOU SUPER TRÉNINKŮ

PROZKOUMEJTE NAŠE MATERIÁLY!

Vícejazyčné kurzy podnikání pro studenty vysokých škol, z očí do očí a on-line, včetně online nástroje pro podnikatelské plánování.

více...

The SUPER toolkit umožňuje univerzitám rozvinout efektivní podnikatelskou podporu na základě konkrétních informacích a znalostech získaných v praxi.

více...

NOVINKY & PROGRAM

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY NOVINKY O PROJEKTU SUPER

Vše o setkáních konsorcia, výsledky, nové implementace, výstupy...

FAKTORY ÚSPĚCHU BUSINESS INKUBÁTORŮ

Výsledky budou založeny na podrobné analýze identifikující klíčové faktory úspěchu a neúspěchu podnikatelských inkubačních aktivit na vysokých školách.

více...

Super PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt byl financován za podpory Evropské komise. Tento web a jeho obsah reflektují názory jeho autorů a komise nenese odpovědnost za jakékoli užití informací zde uvedených.

Esamus +