EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

Super

SUPER PROJEKT

Hlavným cieľom projektu SUPER je vytvoriť podporný systém pre podnikanie na univerzitách s cieľom povzbudiť študentov univerzít k podnikaniu a to tak vo fáze premeny ich nápadov do reálnych biznisov, ako aj praktického založenia ich firiem.
Výsledok projektu bude jednak nástroj pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zameraný na rozvoj efektívneho mentoringu a podporné systémy pre inkubátory využívané budúcimi podnikateľmi.


NÁSTROJ PRE MANAŽÉROV INKUBÁTOROV

Nástroj pre vysoké školy navrhuje efektívnu podnikateľskú inkubáciu pre startupy a umožňuje vysokým školám vytvoriť jednotné kontaktné miesto pre budúcich podnikateľov.


RIEŠENIA PROSTREDNÍCTVOM SUPER TRÉNINGOV

PREZRI SI NAŠE ZDROJE!

Viacjazyčné kurzy z podnikania pre vysokoškolských (HEI) študentov, osobne alebo on-line, vrátane online Nástroja pre podnikateľské plány.

viac...

SUPER Nástroj umožní vysokým školám vyvinúť a vytvoriť efektívne podnikateľské podporné systémy založené na konkrétnych známych riešeniach a znalostiach.

viac...

Novinky & AGENDA

VŠETKY Novinky O PROJEKTE SUPER

Všetko o stretnutiach konzorcia, výsledky, nové implementácie, výstupy...

FAKTORY ÚSPECHU A ZLYHANIA
V PODNIKATEĽSKEJ INKUBÁCII

Výsledky vyplývajúce
z komplexnej analýzy budú identifikovať kritické faktory úspechu a zlyhania
v podnikateľských inkubačných činnostiach v prostredí vysokoškolských inštitúcií (HEI).

viac...

Super PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +