EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

Super
UNIVERZITA KOMENSKÉHO SA ZÚČASTNILA STRETNUTIA V MALAGE (ŠPANIELSKO)

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave sa zúčastnila v Malage (Španielsko) záverečného stretnutia SUPER projektu s cieľom prezentovať výsledky a zistiť príležitosti ...

viac...


MULTIPLIKAČNÉ PODUJATIE K PROJEKTU SUPER

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave ako koordinátor medzinárodného projektu SUPER (Start-up Promotion for Entrepreneurial Resilience, web: http://www.super-project.eu) organizuje Multiplikačné ...

viac...


SPUSTENIE INTERNETOVEJ STRÁNKY

Tím SUPER projektu Vás s potešením víta na novej internetovej stránke. Veríme, že Vám poskytne užitočné informácie. Táto viacjazyčná ...

viac...


SUPER KONZORCIUM V BRUSELI ZA ÚČELOM ZAHAJOVACIEHO STRETNUTIA PROJEKTU SUPER FINANCOVANÉHO S PODPOROU PROGRAMU ERASMUS PLUS

Projekt Podpora podnikateľskej životaschopnosti start-upov (SUPER) bol oficiálne zahájený v Bruseli 6. a 7. októbra 2015. Hlavným zámerom projektu SUPER je vytvorenie systému podpory ...

viac...

1

Super PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +