EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

Super
Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave je v súčasnosti najstaršou a najväčšou univerzitou na Slovensku.  Jej vznik v roku 1919 mal mimoriadny význam pre rozvoj kultúry, vedy a vzdelanosti na Slovensku. Počas jej doterajšej existencie získalo na nej akademické tituly desiatky tisícov absolventov ...

viac...


ASTON UNIVERSITY

Aston Business School je známa kvalitou výučby, dopadom a vplyvom svojho výskumu a prostredím poskytujúcim podporu.

Študentom poskytujeme inšpiratívny vzdelávací zážitok v silnom prepojení s biznisom, ktoré im umožňuje rýchly kariérny ...

viac...


IDP SAS

IDP, s pobočkami v Taliansku a v Bruseli, bolo založené v roku 1996 partnermi, ktorí pracujú v Bruseli v rámci politík a programov financovania EÚ od roku 1991.

IDP sa opiera o viac ako 20 rokov skúseností so spracovaním, vývojom, podávaním a riadením úspešných európskych projektov. ...

viac...


IHF, INSTITUT DE HAUTE FORMATION AUX POLITIQUES COMMUNAUTAIRES ASBL

IHF, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl, je nezisková organizácia založená v Bruseli (Belgicko) v roku 2003.

Hlavným cieľom IHF je poskytnúť komunite (vrátane neziskových a miestnych organizácií) pomoc pri rozvoji širšej medzinárodnej spolupráce prostredníctvom aktivít odbornej prípravy v oblasti európskych ...

viac...


INTERNET WEB SOLUTIONS

Internet Web Solutions je popredným poskytovateľom informačných technológií (IT) a inžinierskych služieb so sídlom v Malage.

viac...


VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAHE

Vysoká škola ekonomická v Prahe (VŠE) bola založená v roku 1953. Ponúka vzdelávanie pre svojich 16 000 študentov na 6 fakultách: Fakulta financií a účtovníctva, Fakulta medzinárodných vzťahov, Fakulta podnikohospodárstva, Fakulta informatiky a štatistiky, Národohospodárska fakulta a Fakulta manažmentu v Jindřichovom Hradci. VŠE patrí podľa agentúry Eduniversal medzi ...

viac...

Super PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +