EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

SuperASTON UNIVERSITY


Aston Business School je znma kvalitou vu?by, dopadom a vplyvom svojho vskumu a prostredm poskytujcim podporu.

tudentom poskytujeme inpiratvny vzdelvac zitok v silnom prepojen s biznisom, ktor im umo?uje rchly karirny postup v prostred medzinrodnho biznisu.

Mme talentovanch a ambiciznych pracovnkov fakulty so silnou reputciou v oblasti vskumu a irokou databzou akademickej publika?nej ?innosti. Okrem spenho zskavania vskumnch grantov nai pracovnci spene spolupracuj a podporuj viacer biznisy, ako aj komunitu v mnohch smeroch.

Sme ldrom v partnerstve s firmami v oblasti prenosu znalost. Zapjame sa do Globlneho monitoru podnikania, v ktorom sme vo Ve?kej Britnii nrodnm koordintorom projektu. Poskytujeme poradenstvo v oblasti rozvojovch stratgi nrodnej vlde a miestnym samosprvam.


Viac info


Super PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +