EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Encuentra el camino a tu futuro

START-UP PROMOTION FOR ENTREPRENEURIAL RESILIENCE

Super

ToolKitMission & Goals | Back


Celkový přehled


Case Studies


Operational Tools


Links of interest
Mise a cle

Inkubace je "souhrn technik, které jsou používány při prokazování životaschopnosti nápadu, vytváření týmu a ke snížení rizika pro investory do pozdějších fází start-upu. Nastává díky programům podnikatelských akcelerátorů, coworkingovým prostorům, akademiím podporujícím společensky prospěšné podnikání, ale také díky vzdělávacím programům, soutěžím a investicím podnikatelů do počátečních fází start-upu." (Dee a kol., 2015, str. 10). Na celém světě existují tisíce organizací využívajících různé metody k tomu, aby vytvořily prostředí, které snižuje náklady a odstraňuje překážky v počátcích a při růstu nových podniků.

Read more

This is the first version of SUPER Toolkit.
As we constantly try to improve of SUPER Toolkit, we appreciate your feedback and comments. New improved version of it will we available here in June 2018.
Thank you.

View PDFSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt byl financován za podpory Evropské komise. Tento web a jeho obsah reflektují názory jeho autorů a komise nenese odpovědnost za jakékoli užití informací zde uvedených.

Esamus +