EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Encuentra el camino a tu futuro

START-UP PROMOTION FOR ENTREPRENEURIAL RESILIENCE

Super

ToolKitBusiness model | Back


Celkový přehled


Case Studies


Operational Tools


Links of interest
Podnikatelsk model pro univerzitn inkubtor

Jedním z hlavních cílů univerzitního inkubátoru je pomáhat začínajícím firmám na cestě k dosažení zdravé pozice a finanční životaschopnosti. Při zakládání univerzitního inkubátoru je důležité zvážit, jakým způsobem bude inkubátor schopen dosáhnout své vlastní zdravé pozice a finanční životaschopnosti a současně přemýšlet o tom, jak si tuto pozici bude moci dlouhodobě udržet. Jinými slovy je třeba vyvinout podnikatelský model, který umožní vašemu inkubátoru, aby fungoval i v dlouhodobém časovém horizontu.


Read more

This is the first version of SUPER Toolkit.
As we constantly try to improve of SUPER Toolkit, we appreciate your feedback and comments. New improved version of it will we available here in June 2018.
Thank you.

View PDFSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt byl financován za podpory Evropské komise. Tento web a jeho obsah reflektují názory jeho autorů a komise nenese odpovědnost za jakékoli užití informací zde uvedených.

Esamus +