EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Encuentra el camino a tu futuro

START-UP PROMOTION FOR ENTREPRENEURIAL RESILIENCE

Super

ToolKitServices | Back


Celkový přehled


Case Studies


Operational Tools


Links of interest
Sluby inkubtoru

Lokaci inkubátoru byste měli vybírat s ohledem na podnikatelský model vašeho inkubátoru. Jeho umístění ovlivní počet uzavřených smluv s potenciálními uživateli. Lokace může být pro inkubované společnosti zároveň součástí podpory, záleží na jejich podnikatelském modelu. Innkubátor v centru města s konferenčními místnostmi je ideálním místem pro setkání s klienty a k projednávání nových obchodů s již fungujícími společnostmi v rámci regionu. Podle Smilora a Gilla (1986) je rozsah přístupu k potenciální externí spolupráci mezi podnikateli jedním z klíčových faktorů úspěchu podnikatelských inkubátorů.Pokud váš inkubátor podporuje konkrétní odvětví, měli byste zvážit jeho umístění v oblasti, která se na dané odvětví zaměřuje. Například umístěte inkubátor v části města, kde sídlí i další společnosti zaměřené na informační a komunikační technologie. Je-li inkubátor zaměřený na výzkum a vámi inkubované společnosti považují za zdroj jeho hodnoty špičkové laboratorní vybavení, můžete inkubátor umístit ve větší vzdálenosti od centra města. Univerzitní inkubátory se někdy nacházejí v blízkosti kolejí nebo přímo na univerzitě.Inkubátor by měl být snadno dostupný veřejnou dopravou a/nebo poskytovat parkovací místa, čímž šetří čas klientů.Doporučená umístění

Městská část s již zavedeným podnikatelským či inovačním ekosystémem
Univerzita nebo okolí vysokoškolských kolejí
Předměstí - vhodné pro inkubátory se zaměřením na špičkové technologie a výzkum

Read more

This is the first version of SUPER Toolkit.
As we constantly try to improve of SUPER Toolkit, we appreciate your feedback and comments. New improved version of it will we available here in June 2018.
Thank you.

View PDFSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt byl financován za podpory Evropské komise. Tento web a jeho obsah reflektují názory jeho autorů a komise nenese odpovědnost za jakékoli užití informací zde uvedených.

Esamus +