EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Encuentra el camino a tu futuro

START-UP PROMOTION FOR ENTREPRENEURIAL RESILIENCE

Super

ToolKitSelection | Back


Celkový přehled


Case Studies


Operational Tools


Links of interest
Nbor a vb?r uchaze?e o inkubaci

Nábor uchazečů o inkubaci se vztahuje k procesu získávání zájemců o zapojení do inkubačního programu a s tím spojené služby. Pasivní nábor se obvykle nevyplatí, neboť často ústí do nedostatečného zájmu ze strany start-upů a zejména těch kvalitních. Nejlepší způsob, jak najít potenciální uživatele inkubátoru, je informovat možné zájemce během kurzů o podnikání nebo přes studentské organizace zaměřené na podnikání. Dále pomohou články v univerzitních časopisech, letácích a dalších propagačních publikacích. Efektivní způsob, jak prezentovat své služby osobně, je dělat to v rámci událostí jako jsou Career days, kde může mít inkubátor vlastní stánek. Veřejné přednášky a rozhovory s úspěšnými podnikateli jsou také vhodným způsobem k přilákání potenciálních uživatelů. Mezi další zdroje potenciálních start-upů patří:

Doporučení od podnikatelů spolupracujících s inkubátorem
Hledání přímo na webu (LinkedIn, Facebook)
Konference specializované na příslušné odvětví
Podnikatelské asociace
Spolupráce s ostatními inkubátory, které mohou být zaměřeny na jinou oblast


Read more

This is the first version of SUPER Toolkit.
As we constantly try to improve of SUPER Toolkit, we appreciate your feedback and comments. New improved version of it will we available here in June 2018.
Thank you.

View PDFSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt byl financován za podpory Evropské komise. Tento web a jeho obsah reflektují názory jeho autorů a komise nenese odpovědnost za jakékoli užití informací zde uvedených.

Esamus +