EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Encuentra el camino a tu futuro

START-UP PROMOTION FOR ENTREPRENEURIAL RESILIENCE

Super

ToolKitResources | Back


Celkový přehled


Case Studies


Operational Tools


Links of interest
Zdroje

Počáteční financování univerzitního inkubátoru během fáze založení obvykle poskytují zakladatelé a sponzoři inkubátoru. Různé záměry a cíle univerzitního inkubátoru přitahují různé (potenciální) spoluzakladatele a sponzory. Podle Světové banky "je zejména v počátečních fázích financování ze strany veřejného sektoru rozhodující pro zajištění fungování inkubátorů"(Světová banka, 2010). Výsledky průzkumu organizací na podporu podnikání potvrdily význam počátečního financování, neboť nejčastěji uváděnou překážkou respondentů byla dostupnost finančních prostředků pro jejich organizaci, a to jak pro univerzitní, tak pro neuniverzitní inkubátory (data z průzkumu SUPER 2016).


Dokonce i univerzity, které mají dobré jméno, potřebují hodně času a hodně úsilí, aby dosáhly stavu, kdy je financování inkubátorů plně udržitelné samo o sobě. Většina začínajících inkubátorů a akcelerátorů byla financována univerzitou, pod kterou spadá, nebo využívala smíšené zdroje finančních prostředků, např.:
•Firemní sponzorství (např. výherní fond v rámci soutěže pro start-upy)
• Veřejné fondy
• Agentury hospodářského rozvoje
• Dary od absolventů univerzity

Zdroj: Isis Enterprise study, Oxford University Innovation


Read more

This is the first version of SUPER Toolkit.
As we constantly try to improve of SUPER Toolkit, we appreciate your feedback and comments. New improved version of it will we available here in June 2018.
Thank you.

View PDFSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt byl financován za podpory Evropské komise. Tento web a jeho obsah reflektují názory jeho autorů a komise nenese odpovědnost za jakékoli užití informací zde uvedených.

Esamus +