EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Encuentra el camino a tu futuro

START-UP PROMOTION FOR ENTREPRENEURIAL RESILIENCE

Super

ToolKitPartneři | Back


Celkový přehled


Case Studies


Operational Tools


Links of interest
Stakeholders

Zainteresovanými stranami v rámci vašeho univerzitního inkubátoru jsou ti jednotlivci nebo instituce, které váš inkubátor mohou přímo nebo nepřímo ovlivňovat. "Podpora od zainteresovaných stran je kritickým faktorem pro úspěšné založení a provoz inkubátorů." (Evropská komise, 2002)

Během fáze založení inkubátoru je univerzita, jakožto původní zakladatel inkubátoru, zároveň i zainteresovanou stranou v rámci navrhovaného projektu (například v pozici zakladatele / spoluzakladatele).

Hlavní skupiny zainteresovaných stran, které by měly být vymezeny v počátečních fázích procesu založení vašeho univerzitního inkubátoru (prostřednictvím analýzy zainteresovaných stran), zahrnují:ZÁKAZNÍKY UNIVERZITNÍHO INKUBÁTORU:
Sponzoři a investoři inkubátoru,
(Koncoví) uživatelé inkubátoru.


PARTNERY PRO SPOLUPRÁCI:
Zainteresované strany, které musí být angažovány, aby bylo možné dodržet misi a cíle inkubátoru,
Jiné organizace sloužící stejným zákazníkům (důležité je identifikovat možné způsoby spolupráce spíše než soutěžit mezi sebou).

Read more

This is the first version of SUPER Toolkit.
As we constantly try to improve of SUPER Toolkit, we appreciate your feedback and comments. New improved version of it will we available here in June 2018.
Thank you.

View PDFSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt byl financován za podpory Evropské komise. Tento web a jeho obsah reflektují názory jeho autorů a komise nenese odpovědnost za jakékoli užití informací zde uvedených.

Esamus +