EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

Super

strojPodnikateľský model | Späť


Všeobecný prehľad


Case Studies


Operational Tools


Links of interest
Podnikateľský model univerzitného inkubátora

Jedným z hlavných cieľov univerzitného inkubátora je pomôcť začínajúcim podnikateľom na ich ceste k dosiahnutiu životaschopnosti a finančného zdravia ich biznisu. Pri zakladaní univerzitného inkubátora je dôležité zvážiť, ako inkubátor dokáže dosiahnuť pozíciu životaschopnosti a finančného zdravia pre seba a zároveň premýšľať o spôsoboch, ako sa v tejto pozícii udržať dlhodobo. Inými slovami, je potrebné vytvoriť podnikateľský model, ktorý dokáže zabezpečiť udržateľné fungovanie vášho univerzitného inkubátora v budúcnosti.

Read more

This is the first version of SUPER Toolkit.
As we constantly try to improve of SUPER Toolkit, we appreciate your feedback and comments. New improved version of it will we available here in June 2018.
Thank you.

View PDFSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +