EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

Super

strojSlužby | Späť


Všeobecný prehľad


Case Studies


Operational Tools


Links of interest
Služby

Výber lokality závisí od biznis modelu vášho inkubátora. Lokalita ovplyvňuje potenciálnych nájomníkov a vhodne vybraná lokalita sa môže stať súčasťou ich podpory. Centrálne umiestnený inkubátor, ktorý ponúka zasadacie miestnosti, je ideálnym miestom na stretnutie s klientmi kde môžu diskutovať o nových obchodoch s etablovanými firmami z regiónu. Podľa autorov Smilor a Gill (1986) je rozsah prístupu k potenciálnym externým podnikateľským sieťam jedným z kľúčových faktorov úspechu biznis inkubácie.

Ak váš univerzitný inkubátor podporuje konkrétne odvetvie, mali by ste zvážiť umiestnenie inkubátora v oblasti s danou znalosťou odvetvia. Napríklad ak je váš inkubátor zameraný na IKT, umiestniteho v časti mesta, kde sídlia ďalšie IKT firmy. . Ak je váš univerzitný inkubátor zameraný na výskum a inkubované podniky ako hlavný zdroj hodnoty považujú špičkové laboratórne prostredie, môže byť váš univerzitný inkubátor lokalizovaný ďalej od centra mesta. Univerzitné inkubátory sa niekedy nachádzajú blízko internátov alebo na samotnej univerziteS cieľom ušetriť čas nájomníkov by mal byť inkubátor ľahko dostupný verejnou dopravou a / alebo mať prístup k parkovacím miestam.

Odporúčané lokality pre univerzitný inkubátor:

Mestská časť s existujúcimi podnikateľskými alebo inovačnými ekosystémami
Umiestnenie na univerzite alebo v blízkosti internátov
Predmestia - vhodné pre high tech a výskumné inkubátory

Read more

This is the first version of SUPER Toolkit.
As we constantly try to improve of SUPER Toolkit, we appreciate your feedback and comments. New improved version of it will we available here in June 2018.
Thank you.

View PDFSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +