EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

Super

strojNábor a výber | Späť


Všeobecný prehľad


Case Studies


Operational Tools


Links of interest
Nábor a výber

Nábor inkubovaných subjektov sa týka procesu vyhľadávania kandidátov na zaradenie do inkubačných programov a súvisiacich aktivít. Akonáhle je zhromaždená skupina kandidátov na inkubáciu, zvyčajne sa uskutoční výberový proces, ktorý zabezpečí dosiahnutie správnej súhry medzi inkubátorom a potenciálnym inkubovaným subjektom.

Read more

This is the first version of SUPER Toolkit.
As we constantly try to improve of SUPER Toolkit, we appreciate your feedback and comments. New improved version of it will we available here in June 2018.
Thank you.

View PDFSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +