EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

Super

strojZdroje | Späť


Všeobecný prehľad


Case Studies


Operational Tools


Links of interest
Zdroje

Počiatočné financovanie univerzitného inkubátora počas zakladacej fázy spravidla zabezpečujú zakladatelia a sponzori inkubátora. Títo musia vidieť zmysel existencie inkubátora, ktorý je vyjadrený prostredníctvom poslania a cieľov univerzitného inkubátora.Podľa Svetovej banky je “najmä v počiatočných štádiách existencie (inkubátora) financovanie z verejného sektora rozhodujúci faktor pre zabezpečenie prevádzky inkubátora” (Svetová banka, 2010). Výsledky nášho výskumu o existujúcich organizáciách podporujúcich podnikanie potvrdili dôležitosť počiatočného financovania inkubátora, pretože najčastejšie spomínanou prekážkou, s ktorou sa musia respondenti pri riadení inkubátora zaoberať, bola práve (ne)dostupnosť finančných prostriedkov pre inkubátor (akcelerátor, coworkingový priestor…), a to rovnako v prípade univerzitných ako v prípade neuniverzitných inkubátorov (výskumná správa SUPER 2016).

Read more

This is the first version of SUPER Toolkit.
As we constantly try to improve of SUPER Toolkit, we appreciate your feedback and comments. New improved version of it will we available here in June 2018.
Thank you.

View PDFSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +