EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

Super

strojPoslanie a ciele | Späť


Všeobecný prehľad


Case Studies


Operational Tools


Links of interest
Poslanie a ciele

Inkubácia je „súhrn techník, ktoré možno použiť na verifikovanie nápadu, rozvoj tímu a zníženie rizika neúspechu podnikov pri neskorších investíciách. Deje sa to v na to určených programoch, tzv. inkubačných programoch (inkubátoroch), akceleračných programoch (akcelerátoroch), zdieľaných pracovných priestoroch, tzv. co-workingoch, akadémiách a vzdelávacích programoch prostredníctvom súťaží a prostredníctvom spolupráce investorov do začínajúcich podnikov" (Dee et al, 2015, s. 10). Existujú tisíce organizácií na celom svete, ktoré využívajú rôzne metódy na vytvorenie prostredia, ktoré pomáha znižovať náklady a prekonávať prekážky pri rozbehu a raste začínajúcich podnikov.

Read more

This is the first version of SUPER Toolkit.
As we constantly try to improve of SUPER Toolkit, we appreciate your feedback and comments. New improved version of it will we available here in June 2018.
Thank you.

View PDFSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +