EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Encuentra el camino a tu futuro

START-UP PROMOTION FOR ENTREPRENEURIAL RESILIENCE

Super

TRÉNINK
Doplňkové materiály a zdroje:
Tato sekce zobrazuje všechna témata tréninku. Kliknutím na téma zobrazíte přehled, výukových materiálů, poznámek pro učitele a zajímavých odkazů. Můžete si také stáhnout celkový přehled poznámek k výuce kliknutím na ikonu "Poznámky k výuce".
Klíčový koncept
Filtrovat podle: Před založením firmy/Před nápadem nebo Nápad/Start-up


Řízení lidských zdrojů

Lidské zdroje jsou klíčovým zdrojem každého startupu i zavedených firem. Nicméně začínající podnikatelé mohou mít nedostatek zkušeností pro implementaci HR řídících praktik. Tento výukový dokument představí nejdůležitější a nejvhodnější ...


Řízení růstu

Většina základních informací o podnikání je zaměřena na založení firmy a počáteční fáze podnikání. Ale v případě úspěšného fungování by se každá firma měla pokusit o další růst. Tento výukový dokument poskytuje základní vhled do problem ...


Business model

Diskutujeme o významu přidané hodnoty produktu/služby vaší budoucí společnosti. Co nabízíte svým zákazníkům a jak budete vydělávat? Při zahájení nového podnikání je důležité mít udržitelný business model. To znamená, že jste schopni vyt ...


Co je podnikatelstv?

Podnikatelské chování je základem lidské činnosti. Myšlenky a výtvory lidí poskytují produkty, služby a řešení, které organizují lidskou činnost a usnadňují život. Obecné názory na podnikání je spojují výhradně s tvorbou podniků a orien ...


Co obn stt se podnikatelem?

Osobnost podnikatele je často vnímána jako odlišná od těch ostatních. Tento výukový dokument shrnuje charakteristiky, způsob myšlení a chování podnikatelů a uvádí na pravou míru mýty, které jsou s nimi běžně spojené. Po přečtení pochopí ...


Duševní vlastnictví a právní otázky

Duševní vlastnictví je jedním ze zdrojů potenciální konkurenční výhody. Zakladatelé startupů by měli porozumět základním principům a regulacím spojených s duševním vlastnictvím a měli by vědět, kam se obrátit při řešení problémů s ním s ...


Finanční plánování

Finanční plánování je jednou z nejdůležitějších součástí podnikového plánování. Finanční udržitelnost je klíčová pro každý projekt. Finance nejsou příliš silnou stránkou většiny start-upů, nicméně existuje několik plánovacích technik, k ...


Finance a zdroje

Všechny start-upy potřebují k zajištění tvorby hodnoty pro zákazníka využívat určité zdroje. Existuje několik druhů zdrojů, se kterými start-up pracuje. Tento manuál zdůrazňuje důležitost na sebe podnikové zdroje navázat, a tím zajistit ...


Marketingov komunikace pro startupy

Marketingová komunikace představuje sadu procesů a nástrojů, s jejichž využitím získává firma nové zákazníky předáváním vhodné zprávy vhodné cílové skupině (také označované jako tržní segment). Není příliš velký rozdíl mezi marketingovo ...


Moderní přístupy k rozvoji nápadů

Budování nového byznysu není jednoduchý úkol. Na úspěch má vliv mnoho faktorů a je složité mít všechno promyšlené a naplánované již od počátku. Firmy krachují a není důvod tomu bránit. V případě technologických startupů je neúspěch ješt ...


Podnikov plnovn

Plánování je jedním z klíčů k úspěšnému provedení podnikatelského záměru. I přesto je často podceňováno a podnikatelský plán je považován za strnulý a překonaný nástroj pro dnešní startupy. To ale není pravda. Pokud je podnikatelský plá ...


Popis institucí a zdrojů určených na podporu plánování

Instituce, vláda, podnikatelské komunity a sdružení považují podnikání za základ tvorby a rozvoje bohatství. Je tedy podporováno ve všech sociálních skupinách a existuje řada zdrojů jak pro potenciální budoucí podnikatele, tak i pro ty ...


Prezentace businessu investorům

1) Kdy vyhledat investora? 2) Nabídka investice 3) Jak najít a poznat dobrého investora? 4) Elevator pitch 5) Prezentace před investory a. Chyby b. Tipy and triky – obsah, prezentace ...


Tvorba a hodnocen podnikatelskho npadu

Klíčem k úspěšnému podnikání je skvělý nápad nebo nalezení podnikatelské příležitosti. První nápad většinou nebývá ten nejlepší. Když chcete mít skvělý nápad je nutné mít hodně nápadů. Ke generování nápadů pomáhají různé metody. Ne každ ...


Vytvoření podnikatelského týmu v nové firmě

Při rozhodování o vybudování společnosti je nezbytné zohlednit zdroje. Zdroj číslo jedna, který napadne většinu z nás jsou finance. Máme-li skvělý nápad na založení firmy peníze ale nejsou největší překážkou. Náročné je najít a přesvědč ...


Super PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt byl financován za podpory Evropské komise. Tento web a jeho obsah reflektují názory jeho autorů a komise nenese odpovědnost za jakékoli užití informací zde uvedených.

Esamus +